• 25 mei 2015

  Een zwerm geschept gisteren.

  De controle van kast 8 en op 1 dop zetten.

  Vandaag de Ouessantjes van mijn vader geschoren, ontwormd en de klauwen bijgesneden.

  Ouessant, schapen

  Ze hebben de nacht op stal gestaan zonder voer om geen verwikkelingen te krijgen. Ze krijgen minder snel scheerziekte met een lege pens en de wol is 's morgens ook droger.

  Ouessant, schapen, scheren

  Het duurt wel even vooraleer de lammeren hun moeder in badpak herkennen.

 • 24 mei 2015

  De vierde bak toch te laat ondergezet. Er is vanmiddag een zwerm afgekomen. Door de afgelegen ligging van mijn imkerij levert een zwerm natuurlijk geen problemen op. Ik heb van het vangen van deze zwerm enkele filmpjes gemaakt en zodra ik ze heb gemonteerd, zet ik ze op YouTube en deze blog. Ook volk 8 dat belegde doppen had en war ik vorige week een koninginnenaflegger van heb gemaakt, heb ik vandaag gecontroleerd. Ik heb slechts 1 dop laten staan en zal verder nog wel controleren op eileg van haar opvolgster. De varroabehandeling van dit volk is gepland voor 8 juni. Op dat moment is alle verzegeld broed uitgelopen en is het nieuwe broed van de jonge koningin nog niet verzegeld. Het ideale moment om alle ramen met opzittende bijen te besproeien met oxaalzuur. De geschepte zwerm heb ik vanavond behandeld alvorens hem in een nieuwe ecokast onder te brengen. Telkens een volk even zonder verzegeld broed is, zitten alle varroamijten op de bijen zelf en kan er worden behandeld met oxaalzuur. Een zwerm op het moment van scheppen. Het achterblijvende volk heeft 24 dagen later ook geen verzegeld broed meer en kan op dat moment worden behandeld. Een volk waar de koningin werd afgenomen met een kunstzwerm kan eveneens na 24 dagen worden behandeld. De kunstzwerm zelf wordt behandeld bij het maken zelf. Op deze manier kan de varroamijt wat onder controle worden gehouden tot de grote behandeling na de honingoogst.

   

 • 23 mei 2015

   

  ecokast, uitbreiding

  Na het plaatsen van de vierde bak heb ik de kast toch maar verankerd aan de bodem. Even later vond het jonge Ouessantbokje dat de linten interessante schuurplaatsen boden. Dan toch maar direct een stuk afsluitingsdraad rond de kast gezet. Ook twee andere ecokasten waren voorzien binnen enkele dagen om een vierde bak onder te zetten. Maar gisteren is er een afgezwermd. Na enkele minuten vlogen de bijen echter terug naar de kast. De tros had zich zelfs niet neergezet. De oude koningin was geknipt en is dus wellicht verloren gegaan. Ik heb dan dezelfde avond de vierde bak ondergeplaatst. Ook bij het buurvolk heb ik dit gedaan, alhoewel ze iets achterop was in haar ontwikkeling. Deze middag is ze echter ook afgezwermd. De tros hing zich in een oude appelboom en met de vangstok en twee pogingen had ik de koningin mee. Met de zwermbak kon ik niet zo hoog. De zwermzak, aan een lange stok bevestigd, bracht de oplossing. Na het leegschudden van de zak bleef de koningin echter achter in de zak, waarna ik haar handmatig in de zwermbak plaatste.

  zwermkist

  Hierop besloten alle bijen naar binnen te kruipen en zopas heb ik de inhoud van de zwermbak, na een behandeling tegen varroa, in een nieuwe kast gezet. Binnen drie dagen even controleren of ze dienen te worden gevoerd. Als de acacia de volgende dagen losbarst, is bijvoeren misschien niet nodig.

  De eerste koninginnenkweek is gans misgelopen. De vochtigheid in de couveuse bleek te laag. Maar van volk 1 heb ik weer meerdere doppen kunnen snijden. Hier heb ik dan toch 5 apideakastjes mee kunnen opstarten. Ze zijn vandaag naar de bijenstand terug gebracht. Gedurende drie dagen zaten ze koel en donker om te harmoniseren. Nu kunnen de jonge koninginnen de volgende dagen op bruidsvlucht vertrekken.

  apieakastje

  apideakastje

  apideakastjes

  De jonge boomgaard draagt dit jaar toch wat fruit. De bomen zijn deze winter behandeld tegen de wintervlinder en ze hebben bijgevolg dit jaar hun bladeren kunnen behouden. De lijmbanden zijn dus wel degelijk effectief geweest. Maar niet alleen de rupsen van de wintervlinder vreten aan de bladeren. Deze belager kan echter nooit aan de hogere takken en bijgevolg wordt dit maar gedoogd.

  ouessant, lam, appelboom

 • 16 mei 2015

  serre

  serre

  De serre is klaar voor de zomer.

  pompoen

  pompoenrek

  De pompoenen zijn geplant. Parijse reuzen, Haikidopompoenen, Butternuts, Muskaatpompoenen en courgettes. Het pompoenrek is een ideetje uit een tuinmagazine en zorgt voor het drooghouden van de pompoenen tijdens de rijping.

  prairieplanten

  Vorig jaar heb ik veel zaad van de hogere tuinplanten gezaaid. Akeleien, jacobsladders en stokrozen lijken goed te lukken. De hogere planten kunnen zich beter door de hoge begroeiing van netels en distels omhoogwerken. Ook vaste tuinplanten die wat hoger en sterker zijn kunnen de bijenstand wat opfleuren. Hier een adderwortel die het ook goed lijkt te doen.

  adderwortel

  Maar ook de lokale flora die tevoorschijn komt na het rooien van de populieren is vaak de moeite waard. Op onderstaande foto de bremstruiken in volle bloei. De massa's boterbloemen zijn niet interessant voor de bijen, maar natuurlijk wel voor de lokale fauna. De jonge boompjes, inlandse kers en vuilbes, zijn aangekocht als 'Plant van hier'.

  brem

 • 14 mei 2015

  Half mei en ik heb de serre leeggemaakt. De mediterrane planten heb ik buiten gezet en de pompoenen in de moestuin. De laatste tomatenplanten, pepers, paprika's en komkommers heb ik op de open plaats in de serre geplant. In de moestuin heb ik ook de bonen ingelegd. Hopelijk krijgen we nu de volgende dagen wat regen om de tuin goed aan de gang te krijgen. Elke dag 200 liter met een gieter is niet zo plezant. En het werd wel echt droog voor de jongste plantjes.

  De koninginnenaflegger van volk 12 zit nu in een Kempische kast met reeds 8 ramen. Volk 12 zelf heb ik vandaag nagekeken en een mooie dop laten staan. De andere heb ik verwijderd. Er konden er 7 worden uitgesneden en die heb ik in mijn couveuse gelegd. Morgen zal ik dan 5 apideakastjes vullen en binnen 2 dagen zou ik er dan een pas uitgelopen koningin kunnen bijzetten. Volk 1 gaf ook een koninginnenaflegger toen ik ze thuisbracht van de kersenbestuiving. De doppen ga ik morgen controleren. Als er al doppen zijn gesloten, worden deze vernietigd. Ze zijn dan aangemaakt op te oude larfjes. Pas volgende week haal ik er de overmaat aan doppen uit. Wellicht kan ik dan weer 5 apideakastjes van een jonge koningin voorzien.

  Bij de wekelijkse controle bleek volk 8 al enkele belegde doppen te hebben. Een raam met een mooie dop werd even opzij gezet. Toen ik even later eitjes had gezien en ook de koningin tegenkwam, was ik gerustgesteld. Ik heb de koningin met de bijen van drie ramen weggegeven en ga binnen enkele dagen de doppen allemaal controleren. Na 5 dagen kunnen de bijen geen extra doppen meer aanzetten en dan laat ik in dit geval alleen de gesloten doppen staan. Dit zijn dan de echte zwermdoppen die de bijen zelf hebben uitgekozen. De doppen die eventueel dan nog open zijn, zijn de redcellen.

   

 • 8 mei 2015

  aflegger in zesramer

  De koninginnenaflegger van kast 12 heeft gisteren een nieuwe waswafel gekregen. Volgende week gaat ze in een 12raams Kempische kast.

  acaciabloesem

  En hier is dan de aanzetvan de acaciabloesem. Bij nauwkeurige controle gaat de ganse acacialaan bloesems geven dit jaar. Ze zijn nu 5 jaar geleden geplant. We blijven natuurlijk wel benieuwd of de bloemen dit jaar ook daadwerkelijk 'honingen'. Dat hangt natuurlijk af van de weersomstandigheden tijdens die twee weken dat de bloesems open staan.

 • 4 mei 2015

  Vandaag de twee volken bij Fons gecontroleerd. Kast 19 had nog steeds geen eitjes en ook geen open broed meer. De koningin zat tussen haar onderdanen wat triestig te wezen en ik heb ze dan maar geëuthanaseerd. Het volk is nog steeds vrij klein en ik liet twee gesloten doppen staan. Een derde, kleinere, heb ik maar vernietigd. In een klein volk verwacht ik geen afzwermende koningin. De eerstgeborene zal wel de kans krijgen om haar rivale te doden. Naar het schijnt, knagen de bijen de zijkanten van de dop dan wat weg, waardoor de loslopende koningin haar rivale in deze dop kan doodsteken. Het betreft in dit volk dan ook geen zwermgebeuren, maar een stille moerwissel. Als de oude koningin nog enkele eitjes kon leggen, had ik ze wel laten zitten als reserve tot na de bruidsvlucht van haar opvolgster. Maar vermits ze helemaal niets meer deed, heb ik ze alvast verwijderd. Volgende week verwacht ik een dop te zien met open dekseltje en een tweede dop die deels is weg geknaagd. Het volk ernaast, in kast 2, doet het goed. De middelste honingramen hebben al wat nectar binnengekregen en in de broedkamer waren slechts 2 speeldopjes te vinden, niet belegd. Deze volkscontrole is nu verder wekelijks nodig.

  Vermits men morgen de ganse dag regen voorspelt, heb ik maar besloten om de geplande controles dan maar vandaag te doen. Vooral omdat het kast 11 en superkast 12 betreft. Dit volk kreeg zaterdag immers al haar derde honingbak. Na twee vliegdagen was deze vandaag ook al vrij zwaar. De drie honingkamers werden even aan de kant gezet en de broedkamer doorzocht. Vandaag vond ik de koningin pas bij de tweede keer doorzoeken van de ramen. Ik kwam hierbij slechts twee onbelegde speeldopjes tegen, maar besloot toch maar om nu al een koninginnenaflegger te maken. Het raam met de koningin en nog twee ramen met opzittende bijen heb ik in een lege kast gehangen. Ik heb er nog twee voerramen en een waswafel bijgegeven en dit volkje verplaatst naar de stand in Gerhagen. Door het maken van deze kunstzwerm, is de zwermstemming uit het volk verdwenen. Alhoewel deze de voorbije week blijkbaar goed was onderdrukt, verwachtte ik hier wel problemen mee. Men geeft veel regen de volgende week en als er zoveel bijen binnen zitten in een overvolle kast en maar werkloos moeten toezien, gaan ze uit verveling natuurlijk zwermcellen aanmaken en dan zou een van de eerste mooie dagen een week later wel eens een zwermdag kunnen zijn. Nu zit de kast bij regen nog steeds overvol, maar het volk kan niet meer zwermen. Ze heeft binnen 9 dagen, als alle broed is verzegeld, ook geen broed meer te verzorgen en alle bijen kunnen dan massaal worden ingezet voor het binnenhalen van de nectar en de verzorging hiervan in de honingkamers. De bijen zetten nu redcellen aan die vermoedelijk zeer veel doppen gaan opleveren en zeer veel zwermen om al het werk teniet te doen. Om dit te voorkomen moet ik de kast binnenkort nog eens doorspitten om deze doppen te vernietigen. Na 9 dagen is er geen enkel open broed meer in de kast en kan het volk dit niet meer zelf oplossen. Wordt er langer gewacht zou er al een eerste redkoningin kunnen uitlopen. Als ze namelijk een redcel maken van een larve die ouder is dan 2 dagen, loopt ze al voor de tiende dag uit. Dit breken van de redcellen dient zeer omzichtig te gebeuren: Het tijdschema dient minutieus te worden gevolgd. En er mag absoluut geen dop worden gemist. Hierover volgen de volgende dagen dus nog wel wat berichtjes. Ik heb ook nog het volk ernaast, in kast 11 nagekeken en dit keer zag het er beter uit dan vorige week. De koningin was rustig, net als haar onderdanen en er waren zeer veel eitjes te zien. Het gaat dus de goede kant op.