apifonda

 • Bijvoeren bijenvolk

  Vandaag heb ik de 5lichtste kasten een pak apifonda opgelegd. En volgende week als we de kasten weer wegen, leggen we misschien op een andere kast ook een pak op. Volgens de mul op de bodemplaat wordt het broednest nu snel groter en er is voor de bijen de eerste weken nog niks te halen. Het gewicht van de kasten kan zo snel dalen en ik zou op dit moment niet graag een volk verliezen door honger.

 • Apifonda

   

  apifonda

  Na 3 dagen hebben ze al heel wat suikerdeeg weggegeten. Ik heb dan maar bij 5 andere kasten een pak opgelegd. De kasten die zwaar genoeg zijn, heb ik maar gelaten. We kunnen dan vergelijken.  Ook de jonge volkjes die op 7 ramen zitten, kregen een pak apifonda. Op de volgende foto is de isolatie ook goed zichtbaar die ik in de open ruimte heb gestopt van de kast.

  isolatie jongvolk

  Hierna heb ik een ketel warm water klaargemaakt met 6% soda om de voederbakken uit te wassen. Met deze ketel heb ik dan ook nog de darrenramen afgekookt. Stilaan beginnen we aan de winterwerkjes: reinigen en ontsmetten van alle imkermaterialen.

  ontsmetten voederbakjes, soda

  soda

  darrenramen ontsmetten, soda

 • Apifonda

  Vorige week heb ik op 2 kasten, die ik wat licht vond, een pak apifonda gelegd. Een gat in de zak en pal op de ramen, met de plasticfolie erover. Vermits de bijen deze pakken nu al voor de helft hebben verwerkt, ben ik van mening dat ze dit nodig hadden. Zolang het warm genoeg is en ze kunnen uitvliegen om water te halen, zullen ze dit wel verbruiken. Ik heb daarom besloten om elke kast die morgen nog iets te licht weegt een pak apifonda te geven. Zolang ze niet in wintertros zitten en broed hebben, is het onder het plastic voldoende warm om deze energiebron aan te spreken. Ze kunnen dan de voerramen zelf wellicht beter bewaren voor de winter. Ik geloof nooit dat deze manier van extra voergift kwaad kan op dit moment. Het weer is te zacht tijdens het najaar en de late zomer terwijl er geen dracht meer is. Ook vorig jaar heb ik nog tot half oktober regelmatig wat bijgevoerd. De kasten hebbben blijkbaar nog veel broed in het najaar zonder veel drachtmogelijkheid.

  Mijn schoonvader slingerde vroeger steevast op 21 juli en begon daarna aan de inwintering. Ik krijg zo stilaan het idee dat we vroeger moeten gaan slingeren omdat er geen drachten meer zijn en tegelijkertijd later moeten inwinteren omdat het nog laat in het najaar te zacht is. Misschien volgend jaar pas in september inwinteren in plaats van in augustus.

 • Februarimaand

  Hoe was de maand februari de vorige jaren?

  In 2011 heb ik een jongvolk verhuisd op 12 februari terwijl de kasten in 2010, allemaal tegelijk, pas zijn verhuisd op 20 februari bij een temperatuur van 5°C.

  In 2011 hebben de volken een pak apifonda gekregen op 26 februari en in 2010 is dat gebeurd op 23 februari.

  Als de koudeperiode binnen een tiental dagen echt achter de rug zou zijn, zal ik waarschijnlijk weer op ongeveer hetzelfde tijdstip een pak apifonda kunnen opleggen. Ik leg dat pak wel alleen op die kasten die beduidend lichter zijn geworden en dus al wat voer hebben opgegeten. En ze hebben liever wat te veel dan te weinig. Wat stuifmeel betreft zou er geen probleem mogen zijn. Ik verwacht zeer snel bij opwarming al de eerste wilgen samen met de crocussen. 

 • Wegen kasten

  Vandaag ben ik de bijenkasten nogmaals gaan wegen. Want meten is weten! Alleen kast nummer 4 is 500g lichter geworden. De rest heeft hetzelfde gewicht als op 1 januari. Met het voer zit alles dus nog goed. De bodemplaat, die nu los onder de bak ligt, geeft aan dat alle volken nog vooraan in de kast zitten. Kast 1 heeft echter geen mul op de bodemplaat. Ik hoor ze nog wel zoemen en ik zie geen massa dode bijen op de bodem liggen door de vliegspleet. Het zal dus wel normaal zijn. Deze kast heeft het meest schaduw en zal waarschijnlijk nog geen broednest zijn begonnen. Als het volgende week zachter weer wordt, zoals voorspeld, zal ik binnen 14 dagen de kasten terug wegen. Als de groei van het broednest op gang komt, zou het wel eens snel kunnen gaan met het reservevoer. Om de kasten te wegen gebruik ik momenteel een unster waar ik een metalen stripje aan heb bevestigd. Zodra de kast los komt van de bodem en dus het hoogste gewicht aangeeft, blijft dit stripje op die plaats hangen en kan ik dat aflezen. Ik hoef de unster dus niet meer op ooghoogte te gebruiken. De volgende keer te fotograferen natuurlijk. Om absoluut zeker te zijn dat ik over voldoende voer beschik, zou ik toch graag enkele pakken apifonda gaan kopen. Op het laatste moment nog beginnen in het rond te vliegen is niet zo prettig. Vorige week was ik al naar de AVEVE winkel te Mol-Ezaart gereden, doch daar bleek de winkel te zijn overgenomen door nieuwe uitbaters. Deze verdelen geen imkerprodukten meer en ik zie me dus genoodzaakt om naar Heusen-Zolder te rijden voor mijn aankopen in de toekomst. Dit is niet verder maar die winkel is niet elke dag open en dat maakt het soms wat moeilijker om te coördineren met een huisvisite. Tot half februari ben ik in elk geval nog safe.

   

 • Bijvoeren bijen

  De kasten gewogen. Kast 1 en kast 2 wogen 2 kg minder dan kast 3 en 4. Vermits ze de voorbije weken wegens meeste zonlicht ook het meest vlogen, zijn ze waarschijnlijk ook het verst gevorderd met hun broednest. Omdat ze eind januari de twee zwaarste kasten waren, toch maar besloten om op deze kasten een pak apifonda te leggen. Ze mogen nu zeker niet verhongeren. Volgende maand zullen we deze bevindingen kunnen controleren, als we dan ten minste rond de 15°C dagtemperaturen bereiken.

  De bijen vlogen vandaag niet. Hopelijk krijgen we geen nat voorjaar na een koude winter. Maar misschien is dat alleen maar voor de bijenhouders een beangstigende gedachte. De bijen zelf overleven al veel langer dan de mens strenge winters en andere slechte weersomstandigheden. Waarschijnlijk is hun maatschappij beter georganiseerd dan de onze.

  Ik vermoed dat de mens slechts daarin verschilt van de dieren dat hij zich zo interesseert in andere wezens en hun omgeving. Mochten de bijen naar een natuurdocumentaire kijken over de mens zouden ze wel eens op gekke ideeën kunnen komen. Wat zouden ze bijvoorbeeld denken van dit gedrag? Ze denken misschien dat dit een soort kwispeldans moet voorstellen?