bedruppelen

 • 8 december 2017

  Vandaag heb ik de oxaalzuuroplossing klaargemaakt om dit weekend de bijenvolken te behandelen. Vermits de temperaturen momenteel laag genoeg zijn en de bijen stevig op tros zitten, kies ik er voor om te druppelen in plaats van te sublimeren.

  DSC_0041.jpg

  Bij het bestuderen van de gebruiksaanwijzing viel me op dat er werd aangeraden om de 35 g oxaalzuur op te lossen in een halve liter suikeroplossing 1:1. Dit geeft volgens diezelfde bijsluiter een oplossing van 4,2% w:v oxaalzuur in een 60% suikeroplossing. Alle publicaties uit onze regio's spreken echter van 3,5 %: 35 g op te lossen in 1 L suikeroplossing 1:1. Het lijkt dus alsof de Api-Bioxal een verdund poeder is van oxaalzuurkristallen. Maar niets is minder waar. Het is van dezelfde orde als het bekende technisch oxaalzuur. Waarom dan aanraden om een dubbele dosis te gebruiken? Is dat dan niet te sterk? Ik ging toch maar even op onderzoek in mijn bibliotheek.

  Uit allerlei publicaties van de voorbije decennia blijkt dat wordt aangeraden om in Zuid-Europa te werken met een 4,2% oplosssing en meer naar het noorden toe, te werken met een 3,5% oplossing. Dit zou te maken hebben met het langer doorbroeden van een bijenvolk in het Zuiden. En vermits Api-Bioxal een Italiaans geneesmiddel is, zou de aangeraden dosis wel eens te zwaar kunnen zijn in ons klimaat. In de zeer interessante publicatie over het gebruik van oxaalzuur van Randy Oliver uit 2006, spreekt deze zijn voorkeur uit over een zomerbehandeling met 4,2 % w:v en een winterbehandeling met 3,4 % w:v. Het zal dus wellicht veiliger zijn om te werken met de dosering die wordt aangeraden door bijen@wur uit Nederland: namelijk 3,5 %.

  Dit heb ik dus zo gedaan. Ik heb een 60% suikeroplossing gemaakt door 1 kg suiker op te lossen in 1 kg (dus 1 L) water. Ik bekwam zo 1,67 L suikeroplossing (met een gewicht van 2 kg). En 1 kg suiker in een totale oplossing van 1,67 L is  een 60% suikeroplossing. Makkelijk toch.

  Ik goot het zakje Api-Bioxal (*) in een maatbeker en vulde die bij tot het volume van 1 L met de suikeroplossing. Dit geeft dus een 3,5 % oxaalzuuroplossing w:v (weight:volume, gewicht van het poeder in het volume van de oplossing) Met 1 L oplossing en een maximum van 50 ml per volk kan ik dus minimum 20 volken behandelen. Ik geef volken die over meer dan 6 straten op tros zitten al jaren de volledige 50 ml en kleinere volken 35 ml. Dit is zo in mijn Kempische kasten en niet noodzakelijk in een ander kasttype. Wellicht is het beter om zich daar te houden aan 5 ml per straat en dan niet te vergeten om ook, indien aanwezig, de onderste bak te behandelen.

  (*)Een waarschuwing is hier op zijn plaats: De oxaalzuurkristallen uit de verpakking Api-Bioxal zijn droog en helemaal niet zo vochtig als het technisch oxaalzuur. Hierdoor stuift het poeder op en is een mondmasker bij het aanmaken van de oplossing absoluut noodzakelijk.

   

 • 14 december 2014

  De volken zijn behandeld. Vanmorgen om 6.30hr was ik op de eerste stand. Ik heb er in de duisternis niet kunnen filmen. In Gerhagen staan 11 volken en ze waren behandeld met mierenzuur in augustus en begin oktober. De tweede keer had ik alleen maar die volken behandeld die meer dan 5 mijten natuurlijke val lieten optekenen. Vorige week bij de telling van de natuurlijke mijtenval zaten alle volken ongeveer gelijk. Ik vond toen de mulstraatjes te klein en dacht dat de volken klein waren. Vandaag was het dus het moment van de waarheid. Alle 11 volken hadden een mooie vaste wintertros tussen de 5 en de 7 straten. Dat valt dus nog best mee. Wat me echter nog veel meer meeviel was het feit dat de tros nog diep zat, ca. 4-5 cm onder het plastiek. Ze hebben dus nog zeer veel voedselvoorraad boven zich.

  Aan het Waterbroek staan ook nog 3 Kempische volken en daar was de situatie vrijwel hetzelfde. Deze volken leken me toch wel iets groter. Maar het eerste deksel dat ik opende, zat zodanig vastgekit dat ik wat extra kracht moest gebruiken. Hierdoor is het volk wellicht wakker geworden, want deze krioelden letterlijk onder het plastiek. Na enkele tellen over de toplatten lopen, kropen ze toch terug dieper en kon ik ze bedruppelen. Ik veronderstel dat ze ook wel een stuk dieper zaten, net als de andere volken. Bij nader onderzoek, bleek ik de laatste keer het plastiek omgekeerd te hebben gelegd. Hierdoor kleefde de lege honingzolder vast aan de plastiek met propolis en moest ik onnodig geweld gebruiken. Met het geraas en loskomen van de tros tot gevolg. Gelukkig geeft men de volgende dagen wat zachter weer en kunnen ze zich reorganiseren.

  Vermits ik de ecokasten nog niet had gecontroleerd en ik nu toch daar was, heb ik even gekeken door de ruit van de onderste bak. De tros hing onder tussen de raten, maar op de bodem lagen me toch veel te veel dode bijen. Ik heb dan het dak opzijgezet om de kast wat lichter te maken en heb de bakken even van de bodem gelicht. Tussen de bijen en bijenonderdelen, zag ik toch meerdere mijten. De oplossing is simpel. Deze volken dienen te worden behandeld. De volken zitten in een dikke tros onder de voedervoorraad en dat ziet er goed uit. Ze zijn behandeld bij de opstart, maar niet meer in de nazomer. Het betreft jonge volken die nu 1 bak hebben uitgewerkt en doorhangen in de tweede bak. Als ik ze nu niet behandel, moet ik ze zeker nog behandelen voor de dracht van 2015 ten tijde van de bloei van de paardenbloemen. Als ze dan weer opnieuw moeten beginnen bouwen, zullen ze natuurlijk geen honing leveren. Deze uitgewerkte bak mag voor het volk niet verloren gaan. Behandelen of niet in een ecokast? Ik zal er binnen enkele dagen nog wel eens op terug komen. Nu heb ik echter besloten om ze te behandelen. Langs boven openen en de warmte laten verloren gaan, doet het ganse principe van de ecokast teniet. Bedruppelen was dus geen optie. Vermits de ecokast is gericht op een optimale luchtcirculatie in de kast, is een verdamping natuurlijk het meest logische. Verdampen moet dan wel gebeuren langs onder. Ik heb dus de oude varoxverdamper nog eens bovengehaald. Vermits deze niet door het vlieggat kan, heb ik een tussenzetring gemaakt waardoor de behandeling wel vlot verliep. Dit ging zo vlot dat ik me alvast heb voorgenomen om de ecokasten zo toch minstens elke winter te behandelen.